Acknowledgement

Neilí Uí Neachtain

Neilí Uí Neachtain (née Ryan)

Baile an tSagairt, Spiddal, Galway
/ Newport, Tipperary

Is mian le Máire, Eoghan, Ailbhe agus Emer buíochas ó chroí a ghlacadh le chuile dhuine a chásaigh linn nuair a  bhásaigh ár máthair Neilí an tráth seo anuraidh.

Tá muid an-bhuíoch dár ndaoine muinteartha, dár gcomharsain, don phobal áitiúil, dár gcomhleacaithe agus dár gcairde as bhur gcuid tacaíochta.  Is mór againn an dua a chur daoine orthu féin teacht chugainn chun an tí agus taisteal chun na sochraide. Tá muid buíoch freisin do na daoine a sheol teachtaireachtaí comhbhróin agus cártaí Aifrinn chugainn.

Thug foireann an Ionad Leighis sa Spidéal, foireann Chógaslann an Spidéil agus foireann Casla Home Care an-aire do Neilí sna blianta deireanacha dá saol, nár laga Dia iad.

Tá muid faoi chomaoin ag an Athair Seán Mac Aodha as an gcúram tréadach a rinne sé do Neilí lena chuid cuairteanna rialta  agus as  Aifreann na Sochraide a léamh.

Go gcúití Dia bhur gcineáltas libh ar fad.

Suaimhneas síorraí go raibh ag Neilí chaoin.

Léifear Aifreann Cinn Bhliana  Neilí i gCill Éinde sa Spidéal ag 11.00 r.n ar an 20 Samhain  2022.

Máire, Eoghan, Ailbhe + Emer wish to thank everyone who sympathised with us on our mother Neilí’s death in November 2021.  We really appreciate the kindness and compassion of our relatives, neighbours, friends and colleagues.   Many people made long journeys, sent mesages and Mass cards and we thank you for that.  Neilí was very well cared for by Ionad Leighis an Spidéil, Cógaslann an Spidéil and Casla Home Care, we acknowledge their great support.  An tAthair Seán Mac Aodha  attended  to Neilí’s spiritual needs in recent years and we thank him for his guidance and liturgical services at the time of Neilí’s death.

Suaimhneas síorraí go raibh ag Neilí chaoin.

 Neilí’s first Anniversay Mass will be held in Cill Einde, an Spidéal at 11.00 a.m  November 20 2022.


Church map

Cemetary map

Favourites

Favourites

Enter the address of the initial point of the route in the format of "building, street, townland, town, county"

Get Direction from Address